Tín mộ hay tâm linh

Tựa đề Tín mộ hay tâm linh
Ngày nói ngày 24 tháng 1 năm 2013
Nơi nói Xóm Thượng, Làng Mai, nước Pháp
Tên khoá tu Khóa tu 2012-2013 An cư kiết đông
Chủ đề khoá tu Bạn có phải là tri kỷ của Bụt?

Xem pháp thoại

Xin bấm vào dấu hiệu play để xem video của bài pháp thoại.

Nghe pháp thoại  Xin bấm vào dấu hiệu play để nghe audio của bài pháp thoại.

Tải về bài pháp thoại: Xin nhấp chuột phải vào link, chọn “Save Link As…” để tải về bài pháp thoại.

Đọc pháp thoại phiên tả: Xin bấm vào đây.

Tóm tắt nội dung

Thầy giảng tiếp Kinh Người Áo Trắng. Trong kinh này Bụt dạy người cư sĩ chỉ cần thực tập năm giới và bốn phép tùy niệm (Tứ Tăng Thượng Tâm) là có thể sống hạnh phúc trong hiện tại và chứng được quả Tu Đà Hoàn (nhập lưu, stream enterer). Người chứng quả này thì không bị thối đọa vào các đường xấu ác như địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, atula mà chỉ cần quay lại trong các cõi người và trời tối đa bảy lần là có thể đạt được giải thoát hoàn toàn.

Cụm từ hiện pháp lạc trú được lập đi lập lại nhiều lần trong kinh này. Không có một ranh giới rỏ ràng giữa sự thực tập tín mộ (devotional), tâm linh (spiritual), và chú thuật (magical) . Một hình thức thực tập bề ngoài có vẻ như tín mộ nhưng nội dung có thể rất tâm linh. Thí dụ như đeo tượng phật chẳng hạn. Nếu đeo để tin tưởng là có phật phù hộ che chở cho mình thì đó là tín mộ. Nhưng nếu đeo tượng phật để luôn được nhắc nhở rằng mình đã có một con đường để chuyển hóa khổ đau và sống thảnh thơi hạnh phúc trong hiện tại thì đó là một hình thức thực tập rất tâm linh.

 

Mười hạnh của đức Bồ tát Phổ Hiền:

Nhất giả, lễ kính chư Phật.
Nhị giả, xưng tán Như Lai.
Tam giả, quảng tu cúng dường.
Tứ giả, sám hối nghiệp chướng.
Ngũ giả, tùy hỷ công đức.
Lục giả, thỉnh chuyển pháp luân.
Thất giả, thỉnh Phật trụ thế.
Bát giả, thường tùy Phật học.
Cửu giả, hằng thuận chúng sanh.
Thập giả, phổ giai hồi hướng.

 


Leave a Reply