Tìm Thấy Sự Thảnh thơi Trong Bận Rộn

Tựa đề Tìm Thấy Sự Thảnh thơi Trong Bận Rộn
Ngày nói ngày 24 tháng 11 năm 2013
Nơi nói Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp
Tên khoá tu Khóa tu 2013-2014 An cư kiết đông
Chủ đề khoá tu Duy Biểu Học

Xem pháp thoại

Xin bấm vào dấu hiệu play để xem video của bài pháp thoại.

Nghe pháp thoại
 Xin bấm vào dấu hiệu play để nghe audio của bài pháp thoại.

Tải về bài pháp thoại
Xin nhấp chuột phải vào link, chọn “Save Link As…” để tải về bài pháp thoại.

Tóm tắt nội dung

Thầy phân biệt sự khác nhau giữa hai cách nói: con đường đi tới hạnh phúc – con đường hạnh phúc. Người thực tập nên chọn cách thứ hai để sao cho có hạnh phúc ngay trong khi thực tập chứ không phải đợi đến khi chứng đắc giác ngộ rồi mới có hạnh phúc. Không có con đường đưa tới hạnh phúc bởi hạnh phúc chính là con đường. Và niết bàn cũng vậy. Như vậy trong Tứ Diệu Đế, Đạo đế chính là Diệt Đế và Tập Đế cũng là Khổ Đế. Người thực tập phải làm sao cho có hạnh phúc ngay trong khi ngồi thiền, đi thiền hành, chấp tác thì mới đúng. Phải tìm thấy sự thảnh thơi trong bận rộn, hạnh phúc ở trong khổ đau, giải thoát và giác ngộ từ trong phiền não.

Thầy sau đó giảng về tám thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức (6), mạt na thức (7), a lại gia thức hay tàng thức (8). Thầy giới thiệu sơ lược về tám thức trong Duy Biểu Học, mối quan hệ giữa các thức. Thầy sau đó đi sâu vào tàng thức và mạt na thức.

Tài liệu

Tóm lược những ý chính của Khóa tu Mùa Đông 2013 – 2014
51 Tâm hành .PDF – .DOC
30 Bài tụng Duy Thức .PDF – .DOC
50 bài tụng Duy Biểu .PDF – .DOC
50 Verses on the Consciousness .PDF – .DOC
50 verses in chinese (唯表五十頌) .PDF – .DOC


Leave a Reply