Chuyển Luân Thánh Vương

Tựa đề Chuyển Luân Thánh Vương Ngày nói ngày 31 tháng 1 năm 2013 Nơi nói Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp Tên khoá tu Khóa tu 2012-2013 An cư kiết đông Chủ đề khoá tu Bạn có phải là tri kỷ … Continue reading

Tín mộ hay tâm linh

Tựa đề Tín mộ hay tâm linh Ngày nói ngày 24 tháng 1 năm 2013 Nơi nói Xóm Thượng, Làng Mai, nước Pháp Tên khoá tu Khóa tu 2012-2013 An cư kiết đông Chủ đề khoá tu Bạn có phải là tri … Continue reading