Tứ Tất Đàn và Tứ Y Cứ

Tựa đề Tứ Tất Đàn và Tứ Y Cứ Ngày nói ngày 8 tháng 11 năm 2012 Nơi nói Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp Tên khoá tu Khóa tu 2012-2013 An cư kiết đông Chủ đề khoá tu Bạn có phải … Continue reading