Phương Pháp Học Phật

Tựa đề Phương Pháp Học Phật
Ngày nói ngày 11 tháng 11 năm 2012
Nơi nói Xóm Mới, Làng Mai, nước Pháp
Tên khoá tu Khóa tu 2012-2013 An cư kiết đông
Chủ đề khoá tu Bạn có phải là tri kỷ của Bụt?

Xem pháp thoại

Xin bấm vào dấu hiệu play để xem video của bài pháp thoại.

Nghe pháp thoại
 Xin bấm vào dấu hiệu play để nghe audio của bài pháp thoại.

Tải về bài pháp thoại
Xin nhấp chuột phải vào link, chọn “Save Link As…” để tải về bài pháp thoại.

Tóm tắt nội dung

Bài nói dài 99 phút. Theo tín ngưỡng Bà La Môn, sức mạnh của cầu nguyện và chú thuật có thể chuyển đổi tình trạng. Giai cấp Bà La Môn là cao nhất trong bốn giai cấp (tăng lữ, vua quan, thương gia, và cùng đinh). Kinh điển (Vệ Đà, Áo Nghĩa Thư) là thông điệp của các vị thần linh và được xem như là sự thật. Kỳ Na Giáo và Phật Giáo là hai giáo phái có nguồn gốc Bà La Môn giáo.

Tín ngưỡng luân hồi và nghiệp báo đã có trong Bà La Môn giáo trước khi Bụt ra đời, được Bụt tiếp nhận và sửa đổi cho phù hợp với giáo lý Phật Giáo. Tứ thiền cũng đã có trong Bà La Môn giáo trước khi Bụt ra đời. Sơ thiền: ly sinh hỷ lạc, nhị thiền: định sinh hỷ lạc, tam thiền: ly hỷ diệu lạc, tứ thiền: phi khổ phi lạc.

Tứ định: 1. không vô biên xứ, 2. thức vô biên xứ, 3. vô sở hữu xứ, 4. phi tưởng phi phi tưởng xứ.

Tứ phạm trú: từ bi hỷ xả

Tứ thần túc:
1. Dục như ý túc: mong ước hoài bảo mãnh liệt
2. Tâm như ý túc
3. Cần như ý túc: tứ chánh cần, tưới hoa chọn lọc (selective watering)
4. Quán như ý túc: sức mạnh của thiền quán,cắt bỏ vô minh, đem lại giải thoát

Trong bài pháp thoại trước đã đề cập hai trong số các phương pháp học Phật giáo (Buddhist methodology): 1. Tứ Tất Đàn (the four criterion of truths), 2. Tứ Y (the four reliances). Bài này sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương pháp kế tiếp:

3. Nhị Đế: gồm có thế tục đế (kinh bất liễu nghĩa) và thắng nghĩa đế (kinh liễu nghĩa) . Có những khái niệm tương tự trong khoa học: trật tự ngoại nhiếp (explicate orders) và trật tự nội nhiếp (implicate order); vật lý cổ điển (classical physics represented by Newton) và cơ học lượng tử (quantum mechanic).

4. Tánh Tướng Biệt Quán: (separate investigation of the ontological ground and the phenomenal world). Không nghiên cứu trộn lẫn thế giới bản thể (ontological ground) và thế giới hiện tượng (phenomenal world)

5. Tùng Tướng Nhập Tánh

 


Leave a Reply