Không có con đường đi tới niết bàn. Niết bàn chính là con đường.

Tựa đề Không có con đường đi tới niết bàn. Niết bàn chính là con đường.
Ngày nói ngày 27 tháng 1 năm 2013
Nơi nói Xóm Mới, Làng Mai, nước Pháp
Tên khoá tu Khóa tu 2012-2013 An cư kiết đông
Chủ đề khoá tu Bạn có phải là tri kỷ của Bụt?

Xem pháp thoại

Xin bấm vào dấu hiệu play để xem video của bài pháp thoại.

Nghe pháp thoại
 Xin bấm vào dấu hiệu play để nghe audio của bài pháp thoại.

Tải về bài pháp thoại
Xin nhấp chuột phải vào link, chọn “Save Link As…” để tải về bài pháp thoại.

Tóm tắt nội dung

Trong phần đầu của bài pháp thoại Thầy giảng về thiền đi hay thiền hạnh phúc. Thầy đề nghị hành giả nên dừng lại mọi suy nghĩ khi đi thiền hành bằng cách chú ý tới các cảm thọ (feeling rather than thinking). Hành giả nên chọn lọc các cảm thọ mang lại hạnh phúc và thảnh thơi (tức là như lý tác ý).

 

Phần sau của bài pháp thoại nói tới Niết bàn như là bản chất của thế giới. Niết bàn là một trong ba sự thật (tam pháp ấn): vô thường, vô ngã, và niết bàn.  Thầy đã trình bày niết bàn như là bản chất của thế giới: không sanh không diệt, không có không không. Niết bàn tương đương với Thiên Chúa của Thiên Chúa Giáo. Niết bàn là sự tắt ngấm của mọi ngọn lửa phiền não (the extinction of all afflictions). Niết bàn là sự vắng mặt của phiền não và vô minh.

 

Thầy cũng giới thiệu năm tên gọi khác của niết bàn.
Sự thật
Bờ bên kia (bỉ ngạn, the other shore, param)
Bất khả tư nghị (not thinkable or discussible)
An ổn (khema)
Hải đảo (dippa)

 

Niết bàn trong sự tương quan với Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo.  Không có con đường đi tới niết bàn. Niết bàn chính là con đường.

 

Bốn loại thức ăn (tứ thực):  đoàn, xúc, tư nỉệm, và thức thực

 

Tứ Tất Đàn và Tứ Y Cứ

Tựa đề Tứ Tất Đàn và Tứ Y Cứ
Ngày nói ngày 8 tháng 11 năm 2012
Nơi nói Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp
Tên khoá tu Khóa tu 2012-2013 An cư kiết đông
Chủ đề khoá tu Bạn có phải là tri kỷ của Bụt?

Xem pháp thoại

Xin bấm vào dấu hiệu play để xem video của bài pháp thoại.

Nghe pháp thoại
 Xin bấm vào dấu hiệu play để nghe audio của bài pháp thoại.

Tải về bài pháp thoại
Xin nhấp chuột phải vào link, chọn “Save Link As…” để tải về bài pháp thoại.

Tóm tắt nội dung
Đây là bài pháp thoại đầu tiên của Khoá An Cư Kiết Đông. Bài nói dài 92 phút bắt đầu bằng giải thích của Thầy về nguồn gốc của 10 động tác chánh niệm. Thầy kêu gọi đại chúng hãy thực tập thiền đi 100% trong khoá tu này. Thầy giảng giải  ý nghĩa của cụm từ độc lập, tự do, hạnh phúc; tự do, bình đẳng, bác ái (fraternity-tình huynh đệ) dưới con mắt của người tu thiền. Không có gì quí hơn tình huynh đệ.

Chủ đề của khoá tu là “Bạn có phải là tri kỷ của Bụt?” Nhiều người, nhiều vị thầy, kể cả đệ tử của bụt đã hiểu lầm Bụt. Trong khóa tu này chúng ta sẽ học những phương pháp nghiên cứu phật pháp có thể giúp ta hiểu được Bụt hơn. Hai trong số những phương pháp đó là  Tứ Tất Đàn (the Four Criterion of Truth) và Tứ Y Cứ (Four Reliances).