Không có con đường đi tới niết bàn. Niết bàn chính là con đường.

Tựa đề Không có con đường đi tới niết bàn. Niết bàn chính là con đường.
Ngày nói ngày 27 tháng 1 năm 2013
Nơi nói Xóm Mới, Làng Mai, nước Pháp
Tên khoá tu Khóa tu 2012-2013 An cư kiết đông
Chủ đề khoá tu Bạn có phải là tri kỷ của Bụt?

Xem pháp thoại

Xin bấm vào dấu hiệu play để xem video của bài pháp thoại.

Nghe pháp thoại
 Xin bấm vào dấu hiệu play để nghe audio của bài pháp thoại.

Tải về bài pháp thoại
Xin nhấp chuột phải vào link, chọn “Save Link As…” để tải về bài pháp thoại.

Tóm tắt nội dung

Trong phần đầu của bài pháp thoại Thầy giảng về thiền đi hay thiền hạnh phúc. Thầy đề nghị hành giả nên dừng lại mọi suy nghĩ khi đi thiền hành bằng cách chú ý tới các cảm thọ (feeling rather than thinking). Hành giả nên chọn lọc các cảm thọ mang lại hạnh phúc và thảnh thơi (tức là như lý tác ý).

 

Phần sau của bài pháp thoại nói tới Niết bàn như là bản chất của thế giới. Niết bàn là một trong ba sự thật (tam pháp ấn): vô thường, vô ngã, và niết bàn.  Thầy đã trình bày niết bàn như là bản chất của thế giới: không sanh không diệt, không có không không. Niết bàn tương đương với Thiên Chúa của Thiên Chúa Giáo. Niết bàn là sự tắt ngấm của mọi ngọn lửa phiền não (the extinction of all afflictions). Niết bàn là sự vắng mặt của phiền não và vô minh.

 

Thầy cũng giới thiệu năm tên gọi khác của niết bàn.
Sự thật
Bờ bên kia (bỉ ngạn, the other shore, param)
Bất khả tư nghị (not thinkable or discussible)
An ổn (khema)
Hải đảo (dippa)

 

Niết bàn trong sự tương quan với Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo.  Không có con đường đi tới niết bàn. Niết bàn chính là con đường.

 

Bốn loại thức ăn (tứ thực):  đoàn, xúc, tư nỉệm, và thức thực

 


Leave a Reply