Làm thế nào để sống có phẩm chất?

Tựa đề Làm thế nào để sống có phẩm chất? Ngày nói ngày 5 tháng 12 năm 2013 Nơi nói Xóm Mới, Làng Mai, nước Pháp Tên khoá tu Khóa tu 2013-2014 An cư kiết đông Chủ đề khoá tu Duy Biểu … Continue reading

Không có con đường đi tới niết bàn. Niết bàn chính là con đường.

Tựa đề Không có con đường đi tới niết bàn. Niết bàn chính là con đường. Ngày nói ngày 27 tháng 1 năm 2013 Nơi nói Xóm Mới, Làng Mai, nước Pháp Tên khoá tu Khóa tu 2012-2013 An cư kiết đông Chủ đề khoá … Continue reading

Tứ Tất Đàn và Tứ Y Cứ

Tựa đề Tứ Tất Đàn và Tứ Y Cứ Ngày nói ngày 8 tháng 11 năm 2012 Nơi nói Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp Tên khoá tu Khóa tu 2012-2013 An cư kiết đông Chủ đề khoá tu Bạn có phải … Continue reading