Tìm Thấy Sự Thảnh thơi Trong Bận Rộn

Tựa đề Tìm Thấy Sự Thảnh thơi Trong Bận Rộn Ngày nói ngày 24 tháng 11 năm 2013 Nơi nói Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp Tên khoá tu Khóa tu 2013-2014 An cư kiết đông Chủ đề khoá tu Duy Biểu … Continue reading